Ciągle bez wyraźnej przewagi: bez lub z pompą CABG!

Moglibyśmy podsumować - „A nie mówliśmy?”. Jedna z analiz wykazała, że ​​porównanie obu technik CABG ("pompy" i "bez pompy") nie może ujawnić zwycięzcy.

“Flawed comparison of outcomes between on-pump and off-pump coronary artery bypass graft surgery” is just published by Hrvoje Gasparovic, Bojan Biocina in European Journal of Cardio-Thoracic Surgery  https://doi.org/10.1093/ejcts/ezz369

Jak wspomnieliśmy w poprzednim poście - od dekady nauka nie może pokazać, która technika daje lepsze rezultaty. Mimo włączania coraz większej liczby pacjentów, stosowania coraz bardziej zaawansowanych narzędzi naukowych i statystycznych ciągle rodzą się wątpliwości i pytania i nie ma jednoznacznego werdyktu.

Fakt ten zmotywował nas do wprowadzenia innowacji w jednej z tych technik. Okazało się, że wyniki badań nie zmieniają się, ponieważ obie techniki nie ewoluują wystarczająco. Chirurdzy i anestezjolodzy doskonale wykonują swoją pracę po obu stronach. I to się nie zmieni w najbliższej przyszłości bez znaczących innowacji. Czy możemy lepiej wykonać OPCAB lub CABG "na pompie", mając wciąż te same narzędzia? Nasza analiza wykazała, że ​​tylko „GAME CHANGER” może zachwiać równowagę na tym polu bitwy. Taka innowacja powinna wyeliminować ograniczenie jednej z technik.

Dlatego właśnie powstaje Heart Sense. Urządzenie to może wspomagać chirurgów i anestezjologów podczas CABG "bez pompy", przywracając właściwe monitorowanie niedokrwienia mięśnia sercowego. Może to skutkować wykonaniem bardziej dystalnego zespolenia, zwiększyć tempo całkowitej rewaskularyzacji (lepsze wyniki odległe), wyeliminować presję czasu podczas szycia zespolenia wieńcowego (lepsza jakość zespolenia), zmniejszyć ryzyko konwersji "na pompę" i zmniejszyć częstość wczesnych powikłań.