Zespół

Zespół opracowujący HEART SENSE jest multidyscyplinarny. Na rzecz projektu pracują inżynierowie, technologowie, eksperci od certyfikacji wyrobów medycznych, lekarze, lekarze weterynarii, specjaliści od zarządzania projektami i transferu technologii, prawnicy i analitycy specjalizujący się w działaniu spółek med-tech i life science oraz zespół rzeczników patentowych. 

Dr n. med. Grzegorz Suwalski
Dr n. med. Grzegorz Suwalski Pomysłodawca, Chief Technology Officer, CTO

Lekarz, specjalista kardiochirurg, współtwórca koncepcji HEART SENSE. Autor ponad 120 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. Współautor wdrożeń kilku innowacyjnych technik operacyjnych publikowanych za granicą i w kraju (m.in. The New York Times). Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Odbył szkolenia w ośrodkach w Szwajcarii i Niemczech. Wykładowca m.in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współzałożyciel Quantum Innovations – spółki opracowującej szereg urządzeń do zastosowania w czasie operacji kardiochirurgicznych. 

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł doktora nauk medycznych przyznany przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. 

Przemysław Furdal
Przemysław Furdal Prezes Zarządu, Chief Executive Officer, CEO

Specjalizuje się w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi. Swoje doświadczenie zdobył w BTM Innovations, gdzie przez ostatnie lata był zaangażowany w pozyskiwanie i koordynację zadań projektowych od najwcześniejszych etapów, tj. analizy potencjału rynkowego projektów, tworzenie strategii ochrony własności intelektualnej, aż do sporządzenia kompleksowego biznesplanu i pozyskania finansowania. Uczestniczył w ponad 25 złożonych projektach, dla których sporządził m.in. kompleksową dokumentację dla inwestora.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (chemia medyczna), Uniwersytetu Warszawskiego (chemia organiczna) oraz SGH (zarządzanie) i aplikant rzecznikowski.

Wojciech Sława Darkiewicz
Wojciech Sława Darkiewicz Doradca Zarządu, Prawnik

Zajmuje się prawnym, strategicznym i organizacyjnym wsparciem przedsięwzięć związanych z ochroną, zarządzaniem i obrotem prawami własności intelektualnej, obsługą projektów B+R, współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców, pozyskiwania funduszy publicznych i prywatnych, transferu i komercjalizacji technologii, procesów inwestycyjnych etc. 

Posiada doświadczenie w budowaniu, restrukturyzowaniu i zarządzaniu podmiotami, zespołami, procesami i projektami zdobywane w firmach, organizacjach społecznych, kancelariach prawniczych, korporacjach i w administracji publicznej. Jest także członkiem zarządu BTM Innovations sp. z o.o., czołowej polskiej firmy świadczącej usługi biznesowo-technologiczne oraz tworzącej ekosystem wsparcia rozwoju innowacji i transferu technologii. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia Podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej (WPiA UW) oraz z Zarządzania Procesowego (Akademia Leona Koźmińskiego).