UE

O naszym projekcie

Opracowanie nowego urządzenia kardiochirurgicznego

HEART SENSE to innowacyjna sonda do zastosowania w czasie operacji kardiochirurgicznych znacząco zwiększająca bezpieczeństwo. Podstawową funkcją sondy HEART SENSE jest zbieranie sygnału elektrycznego bezpośrednio z powierzchni serca. Pozwala to na informowanie w czasie rzeczywistym zespołu wykonującego operację o wzroście ryzyka wystąpienia zdarzenia krytycznego, przede wszystkim zawału serca. Umożliwia to podjęcie działań wyprzedzających i optymalizację przebiegu procedury. Sonda HEART SENSE wykorzystywana ma być przede wszystkim w czasie operacji pomostowania tętnic wieńcowych (choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa, miażdżyca tętnic wieńcowych) techniką bez zastosowania krążenia pozaustrojowego, tj. na bijącym sercu.

Operacje pomostowania tętnic wieńcowych

Operacje pomostowania tętnic wieńcowych

Współczesna medycyna wciąż nie potrafi zatrzymać procesu miażdżycy, ani spowodować cofnięcia się zmian w tętnicach serca. Operacja pomostowania tętnic wieńcowych (ang. CABG, coronary artery bypass grafting), a więc tzw. wszczepianie „bajpasów”, jest najczęściej wykonywaną operacją kardiochirurgiczną na świecie. W 2016 roku wykonano łącznie 833 063 takich operacji na świecie. W 2018 roku liczba ta wzrosła do poziomu 876 420 (źródło: baza GlobalData). Jednocześnie publicznie dostępne wyniki wieloletnich obserwacji potwierdziły, że u osób z najbardziej zaawansowanym stadium choroby wieńcowej jest metodą najskuteczniejszą, w szczególności w porównaniu do poszerzenia tętnic za pomocą stentów wieńcowych. 

Rysunek 1. Schemat operacji pomostowania tętnic wieńcowych.

Poprawa wyników operacji na bijącym sercu

Stale napływające dane nakazują doskonalenie techniki operacji CABG w celu redukcji ryzyka powikłań, powodujących zarówno większą śmiertelność pacjentów, jak i znaczące koszty finansowe sięgające w Polsce od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych na pacjenta z powikłaniami. W związku z globalnym wskaźnikiem zwiększania się liczby ludności i wydłużania się średniej długości życia oraz stałego wzrostu liczby zachorowań na miażdżycę można zakładać, że operacji tej będą poddawani pacjenci coraz starsi i obciążeni, a przez to bardziej narażeni na powikłania leczenia operacyjnego. Operacje na bijącym sercu (OPCAB, ang. off-pump coronary artery bypass grafting) są mniej inwazyjne w porównaniu do klasycznych operacji pomostowania tętnic wieńcowych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego (tj. z wykorzystaniem sztucznego płuco-serca czasowo zastępującego pracę serca i płuc) i mniej obciążające dla pacjentów starszych, z rozpoznanymi towarzyszącymi schorzeniami, takimi jak obniżona funkcja skurczowa serca, przewlekła choroba nerek, choroby płuc, czy przebyty udar mózgu.

Wzmocnienie profilu bezpieczeństwa i poprawa komfortu pracy zespołów wykonujących operacje na bijącym sercu poprzez zastosowanie urządzenia medycznego HEART SENSE może zaważyć na uzyskaniu wyraźnej przewagi tej metody operacji nad techniką z zastosowaniem sztucznego płuco-serca. 

Rozszerzenie funkcji stabilizatorów serca

Rozszerzenie funkcji stabilizatorów serca

Urządzenie HEART SENSE może stanowić uzupełnienie pracy wszystkich dostępnych na rynku stabilizatorów serca (Medtronic, Maquet, Terumo etc.). System HEART SENSE nie wymaga modyfikacji budowy ani sposobu użytkowania stabilizatorów serca. HEART SENSE dołączony do stabilizatora serca (nawet w jednym opakowaniu) rozszerzy funkcję stabilizatora o opcję monitowania pracy serca. 

Przebieg projektu

Pomysłodawcą urządzenia jest kardiochirurg dr Grzegorz Suwalski. Konsultowana z kardiochirurgami i anestezjologami, ale i inżynierami, technologami, specjalistami od zarządzania projektami, transferu technologii i certyfikacji, prawnikami, rzecznikami patentowymi oraz specjalistami branży med-tech i life science, koncepcja rozwinęła się w projekt technologiczny i biznesowy nakierowany na optymalne wdrożenie rynkowe. Po akceleracji we wczesnej fazie rozwoju przez BTM Innovations sp. z o.o. / Mazowiecki Klaster BioTechMed, inwestycji w projekt w pierwszej rundzie finansowej dokonał fundusz YouNick oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa. Technologia jest w pełni własnością spółki HEART SENSE. Pierwszy etap projektu zakończy się na etapie przekazania urządzenia do badań klinicznych.