Sonda grafenowa przewodzi sygnał z powierzchni serca

Grafen jest bardzo dobrym przewodnikiem. Dlatego zdecydowaliśmy się zastosować właśnie grafen do budowy nowej elektrody zbierającej sygnał elektrokardiograficzny (EKG) do zastosowania w czasie operacji kardiochirurgicznych.

Pierwszy raz w czasie operacji serca EKG było odczytywane bezpośrednio z powierzchni bijącego serca przez sondę grafenową Heart Sense, a nie jedynie z powierzchni skóry. Ten sposób zbierania sygnału okazał się w pełni kompatybilny ze standardowym kardiomonitorem. Uzyskaliśmy stabilny, czysty, silny i diagnostyczny zapis krzywej EKG.

Wcześniej sonda Heart Sense została poddana sterylizacji promieniami gamma. Sterylizacja w żaden sposób nie zmieniła działania sondy. Dlatego może ona być sterylizowana w ten sposób.

Teraz udowodniliśmy, że nowy system Heart Sense może być zastosowany za każdym razem gdy w czasie operacji sygnał EKG zbierany ze skóry pacjenta jest utracony, zbyt słaby, zakłócony czy nie ma wartości diagnostycznej.

Właśnie te cechy Heart Sense potwierdziliśmy teraz na zwierzęcym modelu operacji kardiochirurgicznej.