Heart Sense wykrywa niedokrwienie serca lepiej niż standardowy system EKG

Potwierdziliśmy, że Heart Sense może wykryć niedokrwienie mięśnia sercowego podczas zabiegów kardiochirurgicznych. Wykrycie niedokrwienia za pomocą Heart Sense było skuteczne w 100%, podczas gdy standardowy system EKG zawiódł we wszystkich przypadkach.

Podczas badań na modelu zwierzęcym – świni zrekonstruowaliśmy procedurę pomostowania tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego (#CABG). Serce umieszczono typowo do wykonania bajpasów na każdej ścianie. Następnie podwiązaliśmy tętnicę wieńcową, aby wyindukować niedokrwienie mięśnia sercowego. Niedokrwienie nie było widoczne na kardiomonitorze, gdy stosowano standardowe monitorowanie EKG. Ale kiedy zastosowaliśmy Heart Sense zamiast elektrody skórnej, na monitorze EKG natychmiast pojawiło się niedokrwienie serca. Znaleźliśmy typowe uniesienie odcinka ST w sygnale EKG wskazujące na niedokrwienie mięśnia sercowego.

W tak prostym badaniu udowodniliśmy lepszą czułość monitorowania nasierdziowego EKG w porównaniu z rutynowo stosowanym standardowym monitorowaniem skórnym EKG podczas operacji serca.

U wszystkich zwierząt wywołane niedokrwienie prowadzi do zagrażającej życiu arytmii. Dlatego należy zbadać, ile takich zdarzeń występuje w praktyce klinicznej. Wprowadzając Heart Sense zamierzamy zwiększyć bezpieczeństwo pomostowania tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego (#OPCAB).

Heart Sense można dodać do stabilizatora serca (każdy dostępny typ #Medtronic Octopus #Acrobat #Gettinge #Maquet #Terumo #Estech).