Heart Sense osiągnął kolejny MILESTONE pod koniec tego lata

Pod koniec lata chcieliśmy osiągnąć bardzo ważny MILESTONE dla technologii Heart Sense, więc naciskaliśmy dość mocno.

Przeprowadziliśmy ostatni eksperyment in vivo - kolejną operację kardiochirurgiczną na zwierzęcym modelu CABG bez pompy. Pozwoliło nam to ocenić funkcjonalność nowych prototypów Heart Sense i wybrać NAJLEPSZY dla ostatecznej wersji technologii. I gotowe! Mamy to!

Szczególnym celem była ocena przewodnictwa sygnału EKG przy zwiększonej rezystancji przewodzenia nowych prototypów oraz ich zdolności do współpracy z kardiomonitorem pracującym w trybie automatycznym (automatyczne ustawianie skali krzywej EKG). Drugim celem eksperymentu była ocena przyczepności nowych sond po dłuższym czasie suszenia i późniejszej sterylizacji.

Ponieważ technologia jest gotowa do następnego kroku, złożyliśmy wniosek o Akcelerator EIC. Dzięki temu finansowaniu będziemy mogli stworzyć linię produkcyjną zgodnie z ISO 13 485, przeprowadzić badania kliniczne i ostatecznie uzyskać znak CE.

Heat Sense jest również otwarty dla inwestorów do udziału w rundzie finałowej.