Chirurgia tętnic wieńcowych lepsza niż implantacja stentu u pacjentów z chorobą nerek

Przedstawiamy badanie wykazujące lepsze wyniki odległe po CABG (pomostowanie tętnic wieńcowych) niż po wszczepieniu stentu wieńcowego (PCI). To właśnie stwierdzono u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Badanie przeprowadzono w USA (Pittsburgh, PA) na ponad 1800 pacjentach, których obserwowano przez 5 lat. Pacjenci poddani CABG mieli znacznie lepsze przeżycie długoterminowe i mniejszy odsetek powikłań (poważne incydenty sercowe i naczyniowo-mózgowe, MACCE).

Różnica jest naprawdę zauważalna:

  • 5-letnie przeżycie w grupie CABG 74% wobec 52% w grupie PCI,
  • brak MACCE w grupie CABG 73% w porównaniu z 49% w grupie PCI.

Badanie to potwierdza, że pacjentów z chorobami nerek należy kierować na CABG. Ponadto mamy kolejne dane motywujące do inwestowania i wprowadzania innowacji w chirurgii wieńcowej (CABG i OPCAB).

źródło: Eur J Cardiothorac Surg 2020; 57: 994–1000, https://doi.org/10.1093/ejcts/ezz336