STATUS PROJEKTU

Sonda Heart Sense pomyślnie przeszła ostatnie zaplanowane testy biokompatybilności. Narodowy Instytut Leków przeprowadził testy uczuleniowe zgodnie z normą ISO dla wyrobów medycznych. Wyniki pokazują, że Heart Sense jest prawie niewykrywalny dla układu odpornościowego ssaków. Może być aplikowany na tkankę przez wiele dni i nie wykazuje żadnej reakcji uczuleniowej.

Ponadto Heart Sense przeszedł pierwsze testy kompatybilności elektromagnetycznej. Badanie to przeprowadzono z Heart Sense podłączonym do kardiomonitora i stymulatora serca jako źródła sygnału elektrycznego podobnego do tego generowanego przez ludzkie serce. System jako całość nie wytwarzał żadnego niebezpiecznego pola elektromagnetycznego.

W ubiegłym miesiącu Heart Sense został zaprezentowany na konferencji zaawansowanych technologii w CEZAMAT (Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii) w Warszawie.